Alles over huurcontracten

Ledereen krijgt tijdens zijn leven te maken met het ondertekenen van een huurovereenkomst. Hier is wat u in algemene termen moet weten over de huurovereenkomst.

Wat is een lease

Contract waarbij een van de partijen (de verhuurder) zich ertoe verbindt om een ​​andere persoon (de huurder) iets te laten genieten (appartement, huis, garage, etc.) voor een bepaalde periode en tegen een bepaalde prijs.

wij komen in aanmerking voor een huurovereenkomst 

  • duur omdat het de huurder verplicht om de huur aan de verhuurder te betalen 
  • synallagmatisch omdat elk van de partijen rechten en plichten heeft (om van het onroerend goed te genieten maar de huur voor de huurder te betalen en huur te ontvangen in ruil voor de goede staat van het geleverde item).
  • een opeenvolgende dienstverlening, d.w.z. de verplichtingen lopen door in de tijd 
  • tijdelijk omdat een huurovereenkomst niet eeuwig kan duren. De twee partijen kunnen echter een huurtermijn overeenkomen die gelijk is aan het voortbestaan ​​van de huurder. (maar dit blijft erg zeldzaam)

Schriftelijke of mondelinge huurovereenkomst 

Artikel 1714CC stelt dat men schriftelijk of mondeling kan huren.

Maar alle mensen zijn het erover eens om zich te committeren aan een schriftelijke huurovereenkomst om misverstanden te voorkomen.

De schriftelijke huurovereenkomst 

De schriftelijke huurovereenkomst kan op twee manieren worden opgemaakt, onderhandse ondertekening of als authentieke akte (bij een notaris).

Hij moet echter voldoen aan artikel 1325C.C, namelijk dat hij:

  • Schrijf zo vaak als er delen zijn
  • Geef het aantal ondertekende exemplaren aan
  • Elke partij krijgt een exemplaar 

De mondelinge huurovereenkomst

De mondelinge huurovereenkomst is gewoon een ongeschreven huurovereenkomst die niet voldoet aan artikel 1325 BW

Registratie van de huurovereenkomst

Elke vorm van schriftelijke huurovereenkomst moet binnen 4 maanden na het sluiten ervan worden geregistreerd.

Het is vooral een fiscaal proces waarbij beide partijen betrokken zijn. 

Dit maakt het echter mogelijk om een ​​bepaalde datum voor de schriftelijke huurovereenkomst te hebben en maakt deze afdwingbaar tegenover derden.

De registratie van de huurovereenkomst is vaak de verantwoordelijkheid van de verhuurder, zelfs als is bedongen dat het de verantwoordelijkheid van de ene of de andere partij is. Het is in de orde van grootte van 2/1000 van het brutobedrag van de huur over de looptijd van de huurovereenkomst.

Wat zijn de verschillende soorten leaseovereenkomsten? 

De commerciële lease

Het betreft gebouwen of panden bestemd voor een detailhandel of voor een vakman in direct contact met de klant.

De common law bouwpacht

Betreft alle soorten verhuur, garages, gebouwen, gebouwen, land ect.

Het bijzondere is dat de huurder daar nooit zijn hoofdverblijf zal kunnen toewijzen. Meestal is het een tweede huis of een studentenhuisvesting.

De erfpacht

Het betreft voornamelijk land of onroerend goed voor boeren.

De hoofdverblijfsvergunning

Het is een huisvesting die zo wordt genomen dat de huurder-nemer daar zijn hoofdverblijf kiest

voorwaarde om een ​​huurovereenkomst te kunnen ondertekenen

De student lease

Zoals de naam al doet vermoeden, betreft het studentenhuisvesting. Het heeft de bijzonderheid dat de huurovereenkomst een looptijd heeft van 12 maanden, maar deze kan naar believen worden verlengd.

Het is een gekwalificeerde huurovereenkomst van korte duur.

Wat zijn de voorwaarden om een ​​huurovereenkomst te sluiten?

Van de ribben van de huurder

U moet eerst meerderjarig zijn. Betreft het object van het huurcontract een minderjarige (bijvoorbeeld studentenkot), dan kunnen alleen zijn wettelijke vertegenwoordigers het huurcontract voor hem ondertekenen.

Voor een huurovereenkomst afgesloten op meerdere, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden waarop hij is aangegaan, daarom moet elke persoon in de huurovereenkomst worden vermeld.

Het is noodzakelijk om een ​​dossier te kunnen overleggen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de makelaar of de huurder (het is vooral een kwestie van een stabiele financiële situatie kunnen voorleggen)

Het is belangrijk dat u een huurwaarborg heeft gekregen voor uw toekomstige verhuurder.

Aan de kant van de verhuurder

Van zijn kant is de verhuurder gebonden aan verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst.

Hij is verplicht het pand in staat van gebruik op te leveren en te onderhouden voor het gebruik waarvoor het is verhuurd. Evenals het de huurder (huurder) ervan laten genieten (voordeel) voor de duur van de huurovereenkomst.

Voor beide partijen zal bij ondertekening van de huurovereenkomst een deskundige moeten worden ingeschakeld om een beschrijving van de plaatsen.

Hoe lang is een huurcontract

De traditionele duur van een huurovereenkomst voor het hoofdverblijf is 9 jaar, verlengbaar.

Kunt u uw huur tijdens de huurperiode opzeggen?

U kunt uw huidige huurovereenkomst natuurlijk opzeggen en dat is vaak wat er gebeurt. Afhankelijk van de regio’s en de contracten zullen in de eerste jaren boetes moeten worden betaald.

Staat van armaturen

U bent verplicht het gehuurde terug te geven in dezelfde staat als waarin u het heeft gekregen. De regels voor veroudering zijn van toepassing, afhankelijk van het jaar. Aan de huurder wordt betaald of gerepareerd wat niet meer voldoet aan de inventarislijst. Daarom wordt er een exit-inventarisatie uitgevoerd, en uiteraard wordt deze vergeleken met de entry-inventarisatie.