Vendre son logement

Wat zijn de stadia van een verkoop van onroerend goed

Om te slagen in een vastgoedtransactie, doorloopt het noodzakelijkerwijs essentiële stappen. Als u zich strikt aan dit proces houdt, kunt u uw eigendom inderdaad snel en in overeenstemming met de wet verkopen.

Verzeker de oppervlakten van uw eigendom

Voordat u uw appartement te koop aanbiedt, moet u de oppervlakte van uw huis en de grond, als u die heeft, controleren.

De meeste mensen kopen wat ze zien. Om alle bezoekaanvragen te maximaliseren, nodigen wij u uit om een ​​volledige beschrijving van uw eigendom te geven:

 • terrein
 • grootte van het huis
 • het oppervlak van het veld
 • grootte van het huis
 • aantal kamers
 • huis tentoonstelling
 • jaar van constructie
 • garage / parkeerplaats
 • en alle voorzieningen zoals scholen, winkels, vervoer ect….

Kies uw verkoopmethode

Verkoop jezelf

Deze methode is vaak de eerste die in je opkomt als het gaat om het verkopen van je huis. Met behulp van advertenties in kranten, mond-tot-mondreclame, beginnen sommige verkopers met deze stap. In het digitale tijdperk aarzelt niemand om gespecialiseerde online advertentiesites te gebruiken.

U moet dan foto’s maken van uw accommodatie die deze laten zien om uw bezoekverzoeken te vergroten.

Bel een professional

We denken vaak ten onrechte dat we de verkoop kunnen doen in plaats van een professioneel makelaarskantoor . Maar het is duidelijk dat ze er zo aan gewend zijn dat de verkoop vaak veel sneller gaat.

Ze hebben immers een goed gevuld adresboek en weten vraag en aanbod veel sneller bij elkaar te brengen dan een particulier.

Het is natuurlijk niet gratis, maar het scheelt je een hoop ellende. Nadat de professional is gekozen, moet u bepalen voor welk type mandaat u gaat:

 • exclusief mandaat
 • semi-exclusief mandaat
 • eenvoudig mandaat

Diagnostiek uitvoeren

Om uw woning te kunnen verkopen is het uitvoeren van bepaalde diagnostiek verplicht. 

Ook als het raadzaam is om ze bij het tekenen van de akte in te leveren, raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk te doen. Een flink aantal potentiële kopers zal je vragen of ze gemaakt zijn.

De energieprestatie van het pand

Het totale energieverbruik wordt immers steeds belangrijker tijdens de vastgoedtransactie. Een te hoog verbruik duidt op slechte isolatie of een slecht verwarmingssysteem. Dat betekent dat er op korte of middellange termijn werk voor nodig is.

Controle van de elektrische installatie

De verkoper is verplicht een controlecertificaat van de elektrische installatie te overleggen om de veiligheid van toekomstige kopers te garanderen. Dit certificaat heeft tot doel een nauwkeurig beeld te geven van de staat van de elektrische installatie.

Certificaat van niet-verontreiniging van de bodem en natuurlijke en technologische risico’s

Het is absoluut noodzakelijk om te weten of de grond vervuild is of niet, omdat de gevolgen volledig bij de eigenaar-verkoper en de makelaar liggen.

De diagnose van asbest en lood

Deze diagnose is verplicht voor alle gebouwen die voor bewoning worden gebruikt. Naleving wordt dan verplicht.

De hypotheekstatus van het onroerend goed 

Het is noodzakelijk om te bewijzen dat het onroerend goed niet is verhypothekeerd. Het maakt het mogelijk om de precieze situatie van alle eigenaren van het onroerend goed te kennen.

Voer de bezoeken uit

Of ze nu door uzelf of door de makelaar worden gepland, dit is de essentiële stap. Dit is uw kans om op te scheppen over alle voordelen van uw eigendom die u niet in de advertentie had kunnen doen, en het is ook belangrijk om het niet te overdrijven. Daarom is de neutraliteit van professionals soms een echt pluspunt.

Bestudeer de aankoopaanbiedingen

Een aanbod tot aankoop is een formele prijsverbintenis van de kant van de koper. Als de prijs van uw woning overeenkomt met de realiteit van de markt, zijn de aanbiedingen dichtbij of tegen de prijs waartegen u uw woning te koop aanbiedt.

Het zal nodig zijn om bepaalde belangrijke criteria te bestuderen, zoals:

 • de aan- of afwezigheid van een opschortende clausule
 • de overeenkomst van de bank over een lening
 • de eigen bijdrage van de koper

Ondertekening van het compromis 

Het is een bilaterale verbintenis tussen de verkoper en de koper, die formaliseert dat de twee partijen overeenkomen om tegen de overeengekomen voorwaarden te verkopen. Het compromis wordt opgesteld door het makelaarskantoor en vormt de laatste stap voor de verkoop.

Bezorg de documenten aan de notaris

Immers, als al deze stappen zijn genomen, moet u de notaris alle documenten bezorgen die hij u zal vragen voor het opmaken van de authentieke akte .

Deze documenten zullen met name worden gebruikt om de conformiteit van de accommodatie en de toekomstige verkoop te verifiëren.

Handtekening van de authentieke akte

Dit is de laatste fase van de verkoop. Bij de notaris wordt uitgevoerd of men zijn woning alleen heeft verkocht of niet. De notaris leest de akte voor aan beide partijen om er zeker van te zijn dat alles in overeenstemming is. Onder voorbehoud van de levering van de cheque van de koper aan de verkoper, zullen op dit moment ook de sleutels worden overhandigd.

De notaris geeft aan elk van de partijen een afschrift van de verkoopakte. Juist op dit moment heeft de verkoper zijn eigendomsrecht overgedragen aan de koper.